Сэтгэл зүйн

Хар толь

4.2
Бүлэг 61 Нэгдүгээр 6, 2022
Бүлэг 60 Нэгдүгээр 6, 2022

Хэн таны аав юм?

4.1
Бүлэг 47 Арванхоёрдугаар сар 14, 2021
Бүлэг 46 Арванхоёрдугаар сар 14, 2021

Агуулахын

4.8
Бүлэг 72 Арванхоёрдугаар сар 9, 2021
Бүлэг 71 Арванхоёрдугаар сар 9, 2021

Биеийн цогцолбор

3.9
Бүлэг 38 Арванхоёрдугаар сар 2, 2021
Бүлэг 37 Арванхоёрдугаар сар 2, 2021

Гурав дахь хэтийн төлөв

3.9
Бүлэг 28 Арванхоёрдугаар сар 2, 2021
Бүлэг 27 Арванхоёрдугаар сар 2, 2021

Каст Тэнгэр

3.6
Бүлэг 32 Долдугаар сарын 29, 2021
Бүлэг 31 Долдугаар сарын 29, 2021

Хэлний жимс

3.4
Бүлэг 10 27 болтугай 2021
Бүлэг 9 27 болтугай 2021

Диспар

4.2
Бүлэг 30 Гуравдугаар сарын 5, 2021
Бүлэг 29 Гуравдугаар сарын 5, 2021

Хяналтаас гадуур

4.6
Бүлэг 80 Гуравдугаар сарын 5, 2021
Бүлэг 79 Гуравдугаар сарын 5, 2021

Shuttle-д хайртай

4.4
Бүлэг 61 Хоёрдугаар сарын 4, 2021
Бүлэг 60 Хоёрдугаар сарын 4, 2021
Текст харуулах
Текстийг нуух