Детектив, нууцлаг

Цус ба хайр

4.4
Бүлэг 30 Гуравдугаар сарын 18, 2022
Бүлэг 29 Гуравдугаар сарын 18, 2022

Duke-ийн хувийн багш

4.4
Бүлэг 51 Хоёрдугаар сарын 12, 2022
Бүлэг 50 Хоёрдугаар сарын 12, 2022

Хэн таны аав юм?

4.1
Бүлэг 47 Арванхоёрдугаар сар 14, 2021
Бүлэг 46 Арванхоёрдугаар сар 14, 2021

Шүрэн цэцэглэж буй дуу

4.2
Бүлэг 17 Арванхоёрдугаар сар 1, 2021
Бүлэг 16 Арванхоёрдугаар сар 1, 2021

Хананд нуугдаж буй охин

4
Бүлэг 17 Төгсгөл Долдугаар сарын 6, 2021
Бүлэг 16 Долдугаар сарын 6, 2021

Balemount

0
04 June 30, 2021
03 June 30, 2021

Есөн алга

0
33 [Төгсгөл] June 30, 2021
32 June 30, 2021

Hunter

0
18 [Төгсгөл] June 30, 2021
17 June 30, 2021

Би хүүгүй

0
22 June 26, 2021
21 June 26, 2021

Миссик мисс

5
97 June 26, 2021
96 June 26, 2021

Диспар

4.2
Бүлэг 30 Гуравдугаар сарын 5, 2021
Бүлэг 29 Гуравдугаар сарын 5, 2021

Ажил, тэмцэл ба хайр

4.1
Бүлэг 66 Төгсгөл Хоёрдугаар сарын 7, 2021
Бүлэг 65 Хоёрдугаар сарын 7, 2021

BJ Алекс

4.3
Бүлэг 96 Төгсгөл Нэгдүгээр 22, 2021
Бүлэг 95 Нэгдүгээр 22, 2021
Текст харуулах
Текстийг нуух