4
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Чөтгөрийн уруу таталт дундаж 4 / 5 гарч 74
Ранк
73 дахь, энэ нь 191.4K үзэл бодолтой байна
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Шинэчлэх
Уран бүтээлчид
Шинэчлэх
Төрөл зүйл
Санал авах
Шинэчлэх